icon_widget_image Luni - Vineri: 8:00 - 18:00 icon_widget_image Strada Principală 996, Prundu-Bârgăului 427230, România icon_widget_image + (40) 0747-836-013 + (40) 0743-817-763 icon_widget_image bosconstruct@gmail.com mit_bos@yahoo.com

Proiect Fonduri Europene

SC SILVMIT PREST SRL,  în calitate de Beneficiar, a derulat începaând cu data de 11.03.2021, în baza contractului de finanţare nr. 6725 / 11.03.2021 , proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății Silvmit Prest SRL prin achiziția de echipamente și angajarea de personal”, cod SMIS 133631, prin programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – ,Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății Silvmit Prest SRL prin achiziția de echipamente și angajarea de personal” este consolidarea poziției pe piața locală și regională a societății, în realizarea de lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale. Proiectul răspunde Priorității de investiții 2.1. prin:

  • Dezvoltarea societății Silvmit Prest SRL prin generarea de venituri dintr-o activitate considerabil îmbunătățită.
  • Dezvoltarea fluxului operațional al societății prin achiziția de utilaje noi necesare lucrărilor de construcții.
  • Creșterea activității societății, ca urmare a investițiilor prevăzute prin proiect, fapt ce determină creșterea cifrei de afaceri

și creșterea personalului angajat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea activității de lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale în cadrul societății, prin achiziționarea a 4 echipamente noi.
  2. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea a 5 locuri de muncă, din care 1 pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului sunt:

  • 5 locuri de munca noi
  • 4 echipamente noi

Valoarea totală a proiectului este de 1.436.390,22 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 950.336,32 lei, din care 807.785,87 lei din FEDR și 142.550,45 lei din Bugetul Național. Proiectul s-a implementeat la punctul de lucru al societății în Regiunea NORD-EST, în municipiul Vatra Dornei, strada Podu Verde, nr. 26, judet Suceava.

Impactul investiției la nivelul localității / regiunii

Impactul investitiei va fi atat in cadrul societatii, prin cresterea veniturilor dar si in cadrul comunitatii prin oferirea de servicii superioare calitativ si cu un termen redus de executie. Proiectul include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice; de asigurare a egalității de șanse și tratament – crearea a 5 locuri de munca, din care 1 pentru persoana din categorii defavorizate.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: sediul social al firmei sau la tel. 0747836013, e-mail proiect.silvmit@gmail.com , persoana de contact BOSIOC DUMITRU-IOAN.

SC SILVMIT PREST SRL

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

____________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro www.inforegionordest.ro

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.